Amerikali Turk

Classifieds

WALLINGTON DA 2 BR APARTMAN

Wallingtonda 2 yatak odali apartman 2.katta. hot water/heat dahil kiraya. washer/dryer basementda. 1 Aralik da tasinilabilir. Kira 1200 dolar. call Michael 201-6932717 Turkce icin Gulay 201-5087722