Amerikali Turk

Amerikalılar, iklim problemine inanmıyor

  • December 08, 2009 11:43 PM
Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamaları ABD halkının iklim problemine karşı 'duyarlılığını ortaya koydu. Kopenhag'da iklim zirvesinin başladığı şu günlerde dünyanın tamamını ilgilendiren iklim değişikliğinin getirdiği problemlerin çözümü için en çok ümit beslendiği iddia edilen Obama ve devlet başkanlığını yaptığı ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ancak ne var ki, hem Amerikan kongresi hem de Amerikan halkı yeryüzünde iklim problemi olduğunu ve iklimin korunması gerektiğini kabul etmiyor.

Amerika'nın körfez sahili Florida'da doğal afetlere karşı halkı koruma çalışmaları yapan Wayne Sallade, dört yıl önce en son yaşanan Hurrikan'dan beri Florida'da tam bir sukunetin hakim olduğunu, iklimin değiştiğine dair burada hiçbir işaretin görülmediğini söylüyor.

Sallade, Florida'da yaşayan insanların iklim değişikliği konusunda iki gup oluşturduklarını, bunlardan birinci grubun yeryüzündeki ısınmanın sebebi olarak yine insanları gördüğünü, fakat ikinci grubun ise bu değişiklikleri güneşteki lekelere ve denizdeki hareketlere bağladığını söyledi.

Sallade kendisi de ikinci gruptakiler gibi düşünüyor ve grubunda hiç te yalnız değil. İklim değişikliklerinde insanların bir rolü olmadığını düşünen insanlar Amerika'da giderek artıyor. Son yapılan anketlerde böyle düşünenlerin sayısının % 64'ü, yani Amerikan halkının üçte ikisini bulduğu ortaya çıktı.

Gözlemciler ABD'de iklim değişikliği konusunda bu şekilde düşünenlerin daha çok iş ve ekonomik problemlerle meşgul olduklarını, bu konuyu önemsemediklerini tahmin ediyor. Birçokları da bu konuyu taraf oldukları partiye göre değerlendiriyorlar. Cumhuriyetçiler yeryüzünün ısındığına inanmazken, Demokratlar ise iklim değişikliklerinin yeryüzü sıcaklığını artırdığına inanıyor.