Amerikali Turk

Aydın Doğan görevi bıraktı

  • December 30, 2009 11:58 PM
 Doğan, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

Aydın Doğan, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığından 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle ayrılırken yerine halen TÜSİAD başkanlığını sürdüren Arzuhan Doğan Yalçındağ geçecek.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan özel durum açıklamasında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’ın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere ayrılmış olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan yeni görev dağılımında Arzuhan Yalçındağ'ın 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağının belirtildi.

Değişimle iglili borsaya yapılan açıklama

"Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Yönetim Kurulu, istikrar içinde büyümek, mevcut iktisadi gücü ve konumunu korumak/geliştirmek, ülke sınırları dışına taşan yatırım faaliyetlerinde güçlü yabancı ortaklıklar tesis etmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gitme kararı almıştır.

Kurumsal yapının güçlendirilmesi, holding ve iştirak yönetimlerinin etkinleştirilmesi, konsolide karlılığın ve performansın arttırılması amacını güden yeni yapı şu temel değişim unsurlarını içerecektir:

1.      Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding'in yönetim yapıları sadeleştirilerek -mevzuat ile zorunlu kılınan durumlar hariç- iki holding ortak bir  profesyonel ekip tarafından yönetilecektir.

2.      İştiraklerimiz faaliyet alanları itibariyle Holdinge raporlayacaklardır.

3.     Aile bireyleri, Doğan Grubu şirketleri bünyesinde yürüttükleri icrai faaliyetleri önümüzdeki altı ay içinde profesyonel CEO'lara devrederek aynı şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacaklardır. Ayrıca, yeni yapıda, yukarıdaki icrai olmayan görevlerine ilave olarak, Holding Yönetim Kurulu'nda yer alarak, birlikte, tüm grubun stratejik gelişmesinden, gelecek tasarımından ve konsolide performansından sorumlu olacaklardır.

4.      Yeni dönemde, Doğan Şirketler Grubu Holding'in ve Doğan Yayın Holding'in Onursal Başkanlığını Aydın Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Arzuhan Doğan Yalçındağ üstlenecektir.

Yeniden yapılanmanın, Holding ve İştirak genel kurullarının ardından 2010 yılının ilk altı ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir."

HİSSELER PRİMLİ
Doğan Holding  Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrılacağının açıklanmasının ardından, grup şirketlerinden Doğan Yayın Holding (DYH)  hisseleri yüzde 3'ün üzerinde primli seyrediyor.
  
Bazı analistler haberin grup hisseleri üzerinde önemli bir etki göstermesini beklemediklerini belirtirken bazı analistler de, grup ve hükümet  arasındaki gerginliğin azalacağı ve DYH'nin vergi cezasının aşağı çekilebileceği beklentisiyle ilk etapta DYH hisselerine alım gelmiş olabileceğini söylüyorlar.
  
Meksa Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özgür Yurtdaşseven, "İktidarla Doğan Grubu arasındaki çatışma sonrasında Aydın Doğan'ın istifa etmiş olması, ilerleyen günlerde grupla iktidar arasındaki gerginliği azaltıcı faktör olabilir. Ama bu, şu aşamada çok soyut bir düşünce. Hürriyet'in yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün istifası da grupta bir değişimin başladığını gösteriyor. Ancak başkan Arzuhan Yalçındağ'ın şirkette ne tür bir revizyona gideceği belirsiz. Gerginlik azalacak olabilir ancak yeni yapılanmanın ne yönde şekilleneceği beklenmeli" dedi ve ekledi:
  
"İstifa, hükümetle gerginliğin azalabileceği, DYH'nin vergi cezalarının da azabileceği şeklinde yorumlanmış olabilir. Bu çok gerçekçi olmasa da, ilk etapta psikolojik olarak hisselerde etki yaratmış olabilir."
  
Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından Doğan Yayın Holding'in bazı bağlı ortaklıklarına yaklaşık 3.8 milyar liralık vergi cezası kesilmiş, hukuki süreç devam ederken, Maliye ile uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.