Amerikali Turk

Avrupa Komisyonu: Türkiye'de Terörizmi Herkes Kınasın

  • February 10, 2010 11:08 AM
Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu Üyesi Charalampos Angurakis’in DTP’nin kapatılması, partililerin gözaltına alınmasıyla ilgili sözlü soru önergesine gönderdiği yanıtta “Komisyon, terörizmi olabilecek en güçlü ifadeyle kınamaktadır. Komisyon tüm tarafları aynı şekilde hareket etmeye ve etnik, dilsel, dini ya da kültürel geçmişlerine bakmaksızın tüm Türk vatandaşlarının özgürlüklerini ve haklarını genişletmeye yönelik demokratik kurumlar çerçevesinde çalışmaya da davet etmektedir” dedi.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Charalampos Angurakis Avrupa Komisyonu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği “sözlü” soru önergesinde DTP’nin kapatılması ve üyelerinin gözaltına alınmasını konu etti. Önergesine “DTP üyelerine yapılan zulüm” başlığını atan Yunan Vekil, AB Türk hükümetini demokratikleşme dolayısıyla kutladıktan sonra DTP’nin kapatıldığını, 37 üyesinin siyasi haklarının alındığını, dokuzu belediye başkanı 81 partilinin gözaltına alındığını kaydetti. Angurakis, “Komisyon, Türk vatandaşlarının temel demokratik haklarının açıkça ihlalini oluşturan, siyasi etkinliği engellemeyi ve terörize etmeyi hedefleyen bu gibi hareketleri kınıyor mu?” diye sordu.

-DEMOKRATİK AÇILIMIN BAŞARISI TÜM PARTİ VE KESİMLERİN KATILIMINI GEREKTİRİYOR-

Avrupa Komisyonu ise sözlü soru önergesine verdiği kurumsal yanıtta, Komisyon’un Güneydoğu’daki terörist saldırılar, Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılması ve belediye başkanları dâhil bazı parti üyelerinin gözaltına alınması gibi son gelişmelerden sonra ciddi endişelerini dile getirdiğini belirtti. Komisyonun söz konusu gelişmelerin, Türk hükümeti tarafından 2009 yazında başlatılan demokratik açılımın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için doğru koşullar oluşturmadığına inandığı belirtilen yanıtta şöyle denildi:
“Türkiye’nin Güneydoğusu’nun ekonomik, sosyal ve kültürel değişmeye neden olabilecek barışa, demokrasiye ve istikrara ihtiyacı vardır. Demokratik açılım Tüm Türk vatandaşları için yaşam standartları ile demokratik standartların yükseltilmesini hedeflemektedir. Açılım onyıllar boyu süren şiddetten sonra Kürt sorununun diyalog ve Türkiye’nin demokratik kurumları çerçevesinde çözülebileceği umutlarını yükseltmiştir. Bu girişimin başarısı tüm siyasi partilerin ve toplumun tüm kesimlerinin katılım ve desteğini gerektirmektedir.”

-TERÖRİSTLERE KINAMA-

AB Komisyonu yanıtında terörizmi olabilecek en güçlü ifadelerle kınadığını ifade ederken de şöyle dedi:
“Aynı zamanda Komisyon, terörizmi olabilecek en güçlü ifadeyle kınamaktadır. Komisyon tüm tarafları aynı şekilde hareket etmeye ve etnik, dilsel, dini ya da kültürel geçmişlerine bakmaksızın tüm Türk vatandaşlarının özgürlüklerini ve haklarını genişletmeye yönelik demokratik kurumlar çerçevesinde çalışmaya da davet etmektedir. “
Komisyon yanıtında Türkiye’deki durumu; siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili uygulamalar söz konusu olduğunda, Türkiye’deki yasal çerçeveyi dikkate alarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun ilgili hükümleri temelinde yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi. Yanıtta, “Bu bağlamda Komisyon, Türkiye’nin siyasi partilerle ilgili mevzuatının Avrupa standartlarıyla aynı hizaya getirilmesi ihtiyacı içinde olduğunu yinelemektedir” denildi.

ANKA