Amerikali Turk

Şaka değil gerçek ! Uçaklar yoğurtla uçacak

  • December 14, 2017 1:01 PM

Bilim insanları, atık ürünlerin yoğurtüretiminden biyoyakıt ve hayvancılık yemi katkı maddeleri için bir ham madde haline getirilmesinin bir yolunu buldu.

Üretim sürecinden kalan peynir altı suyu çoğunlukla süt şekeri laktozu, şeker fruktozu ve laktik asitten oluşuyor.

 

Çalışma için, kokteyli yararlı bileşikler olan kaproik asit ve kaprilik asit içeren bir ekstrakt haline getirmek için bakteriler kullanıldı.

Her iki bileşik de standart antibiyotiklerin yerini almak üzere hayvancılık yemine eklenebilecek 'yeşil antimikrobiyaller' olarak nitelendirildi.

Uzmanlar "Asidik peyniraltı suyunun jet yakıtından hayvanların da yiyebileceği bir hammaddeye kadar işlevsel hale getirilmesi, sürdürülebilirlik için önemli bir örnektir" ifadelerine yer verdi...