Amerikali Turk

Türkçe dil eğitimi çağın gerisinde kaldı

  • November 13, 2017 10:25 AM

Almanya’nın Hessen Eyalet Meclisi SPD milletvekili Turgut Yüksel ile bağımsız milletvekili Mürvet Öztürk, eyalette başlatılan Türkçe kampanyasına neden destek verdiklerini anlattı. Turgut Yüksel, öğrencilerin ailelerinden edindikleri dillerinin yük değil, aksine desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken çok önemli zenginlik olduğunu söylerken Mürvet Öztürk, “Genç kuşak için dil eğitimi kültürel zenginlik anlamına gelir. Çocuklar okullarda neden seçmeli ders çerçevesinde anadil eğitimini almasınlar!” dedi.

Dünyanın her yerinde azınlıkların konuştukları dillerin kaybolma tehlikesiyle karşıya olduğunu belirten Hessen Eyalet Meclisi SPD milletvekili Turgut Yüksel, bunun Almanya’da yaşayan Türkler için de söz konusu olduğunu söyledi. AB’nin, göçmen çocuklarının ana dillerinde eğitim görmelerinin desteklenmesi konusunda ilke kararı almasına dikkati çeken Yüksel, “Bunun yanı sıra, Almanya, Birleşmiş Milletler Şartı’na katılımla çocuklara ‘kendi kültürel kimliklerine ve dillerine saygıyı da içine alacak şekilde bir eğitimi sağlama’ konusunda taahhütte (bkz. paragraf 29 madde 1 fıkra c) bulunmuştur. ‘İki ve daha fazla dillilik’, PISA araştırmalarından başarıyla çıkan ülkelerce desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken önemli bir kaynak olarak gösterilmekte” dedi.

Almanya’da anadilde eğitimin 30 yıl kadar önce, bir gün ülkelerine tekrar dönmeleri durumunda ‘gastarbeiter” (misafir işçi) çocuklarının dilsel sıkıntı yaşamamaları için verilmeye başlandığını hatırlatan Yüksel, şöyle dedi:
“Bu arka plan üzerindeki anadil dersi günümüzde hala verilmesine rağmen müfredatta yer almamakta ve sınıf geçme üzerine etki etmemekte, ancak, bu ders modeli, gerçeklerin gerisinde kaldı. Zira, eski ‘gastarbeiter’ çocukları artık bu ülkede kökleşmiş ve hayata bakış açılarını da sağlamlaştırmışlardır. Her şeye rağmen anadilde eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve desteklemek eğitim politikasının hedefi olmalıdır. Ya iki dilde eğitim veren okulların sayısı artırılmalı ya da anadil okullarda mümkün olduğu kadar geniş katılım sağlayacak şekilde ikinci veya üçüncü yabancı dil haline getirilmelidir.”

“Anadilde eğitimi yeniden müfredata almalıyız. Ya da iki dilde eğitim veren temel ve üst kademe okulların sayısını artırmalıyız. Bunun yanında eğitim ve öğretim görevlileri Hessen’deki okullarda bulunan çocukların kültürel farklılıklarını da göz önünde bulunduracak şekilde bu toplumsal gerçekliğe uygun olarak yetiştirilmeli ve eğitilmeli. Nihai olarak da mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılacak şekilde gerekli ve ön koşulları var olan, anadilin okullarımızda ikinci ya da üçüncü zorunlu yabancı dil olmasını sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle Türkçe’nin Hessen Eyaleti’nde, okullarda ikinci veya üçüncü yabancı dil seçmeli ders olarak kabul edilmesi için bu imza kampanyasını başlatmış bulunmaktayız.”

“Göçmen kökenli öğrencilerin, aile içinde edindikleri dilsel ve kültürel birikimleri onlar için bir yük değil, aksine farkına varılması, değer verilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereken çok önemli bir zenginliktir. Bu imza kampanyası ile Hessen Eyaleti’ndeki öğrenciler için genişletilmiş bir eğitim önerisi talebinde bulunuyoruz. Yabancı dil donanımına sahip Hessenlilerin evlerinde edindikleri bu birikimlerinden yararlanılmalı. Dolayısıyla anadil Türkçe’nin, Hessen okullarında ikinci veya üçüncü seçmeli yabancı dil dersi olarak kabul edilmesini sağlayacak koşulların yerine getirilmesini ve bu konuda gerekli olan konseptin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği ve anadilin süregenliği için kampanyamıza verilecek imza ve yayılmasında destekle başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bu nedenle herkes katılmalı ve desteklemeli.”

Almanya’nın Hessen Eyalet Meclisi milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve velilerle ‘Hessen Yabancı Dil Girişimi’ adıyla inisiyatif oluşturan Hessen Bağımsız Milletvekili Mürvet Öztürk, anadil eğitiminin büyük bir talep ve ihtiyaç olduğunu söyledi. İhtiyacın yalnızca Türkçe için söz konusu olmadığını kaydeden Öztürk, “Almanya’da Türkçe gibi, Arapça, Farsça veya Kürtçe anadil eğitimi okullarda seçmeli dil olarak verilmesinin çoktandır zamanı geldi. Bunun gerçekleşmesini birlikte sağlayabiliriz” dedi.

Almanya’da Türkçe’nin tehlikede olmadığını belirten Öztürk, “Fakat eğitim olarak okullarda verilmesini önemli buluyorum. Göçmen kökenli çocuklar anadil eğitimini almaları toplum ve kendi gelişimleri için önemli bir unsurdur” diye konuştu.
Türkçe olmadan değişimin yaşanamayacağını savunan Mürvet Öztürk, şunları söyledi:
“Bugün olduğu gibi gençler ve aileleri dil eğitiminde yalınız bırakılmış olurlar. Genç kuşaklar için dil eğitimi ise kültürel zenginlik anlamına gelir. Çocuklar okullarda neden seçmeli ders çerçevesinde anadil eğitimini almasınlar ki, bunu anlamakta zorlanıyorum. İnsan hakkı olan bir talebe destek verdim. Bu tüm anadilleri için geçerli olan bir durum. Bir anadil diğerinden üstün değil ve olamaz da bence. Gelin dostlar anadillerimize beraber sahip çıkalım. Bugün Hessen ve Almanya’da, yarın Avrupa ve Türkiye’de çocuklarımıza eşitlik, anadilde de eşit eğitim istiyoruz!”

Aşağıdaki linki tıklayarak imza kampanyasına siz de destek verebilirsiniz: https://www.openpetition.de/petition/online/wir-fordern-die-einfuehrung-der-herkunftssprache-als-wahlpflichtfach-an-hessischen-schulen