Amerikali Turk

Yazarlar

Amerikaliturk.com'un "Çılgın Projesi" İnsan Kaynaklıdır

May 04, 2011 3:47 PM

okkes agaogluTÜRKİYE’de seçim mitingleri meydanlarda sürerken, hiç akla gelmeyen bir olayı iktidar partisi ortaya atıverdi. Bu kez “Çılgın Proje”yi çalışmalarla ve animasyon görüntülerle İstanbullu’nun zihnine sokuverdi. Ancak bunun getirisinin olduğu kadar götürüsünün de olacağı şimdiden hesaplanarak hareket edilmesi gerektiği açıkça görülmekteydi.

Boğazlar Anlaşması zemininde söylenen şu sorular da çok önemliydi:

SORU 1– ...Ya komşu Rusya, “Ben uluslararası sular çerçevesinde
İstanbulkanal’dan geçmek zorunda değilim...” derse?..

SORU 2– ...Ya ağır tonajlı gemiler, “Ben o kanaldan geçersem benim için çok pahalı olur...” derse?..

SORU 3– ...Ya da, “Boğazdan istediğim zaman geçerim. Açık denizde Boğaziçinden geçmek için beni 72 veya 90 saat bekletseniz bile bekler, öyle geçerim...” derse?..

İşte iktidar şimdi bunu kara kara düşünüyordur. Aslına bakacak
olursanız düşünülmeyecek gibi de değil hani. Ama çevresel etkinliği ne kadar canlı ve bir o kadar da hareketli olsa da, bunun getireceği sorunlar da pekala bir o kadar önemlidir.

Nasıl ki yeraltı suları tarihsel akış haritasına göre yuvasını takip
ediyorsa... Aynı şekilde su yataklarının yerini oynatacak herhangi bir büyük projenin İstanbul’a “Getirisini” mi, yoksa “Götürüsünü” mü gözler önüne serecek?..

Bizce “Getirdiği” kadar... Bir o kadar da “Götürecek”tir. Ama kâr
amaçlı bir tasarım nasıl ki albenisiyle kazancını teşvik ediyorsa, bir
o kadar da piyasaların hareketliliğini gündeme taşıyacaktır. Tabii bu da kazanç açısından büyük bir albeni kazanacak ve devletin cebine kâr yağacaktır...

Evet, çok ince düşünecek olunursa, yeni bir şehir, yeni bir anlayış
demektir. Yeni kentleşme projeleri, yeni kültürel mekanlar demektir. Ve yeni binalar, sanat etkinliklerinin olduğu kadar turizmi de cezbedecek şekilde yoğunluk kazandıracak.

Ama...

Unutulan bir tek şey vardır: O da “İNSAN”...

AMERİKALİTURK.COM’UN FARKI BURADA “İNSANA YATIRIM”LA BAŞLIYOR...

Evet... Amerikaliturk.com’un farkı “İNSAN”a yatırım olması
gerekliliğine inanmasından başlıyor. Örneğin, İstanbulkanal’ın
milyarlarca dolar masrafla kurulması bekleniyor ama bu rakamın geçtiği yollarda hiçbir insan izine rastlanmıyor.

Şimdi denilecek ki: “Biz buraları insana yönelik inşa ediyoruz.
Konutlar, spor alanları, sanat evleri, kültür parkları vs...”
Evet ama oralara yapılan milyarlarca dolar yatırımda insanın cebine girecek bir olgu var mı?..

Yok...

Sadece oraları düzenleyenler... Dizayn edenler... Müteahhit
firmalar... Mimarlar ve Mühendisler yararlanacak. Ama gelin görün ki hiçbir zaman normal vatandaşın yararına yapılan bir şey olmadığını görebilirsiniz...

İşte tam da burada Amerikaliturk.com’un düşüncelerindeki ayrıntıları açıklamak yerinde olacak. Gelin bunu madde madde açıklayalım:

YURTİÇİ MESELERİNİN BİRAZINI HALLEDERDİK

MADDE 1– Yurt içi gelişmişliklerden yararlanılması için orta halli
vatandaşa büyük imkanlar sunardık. Örneğin İstanbulkanal için
harcanacak olan 10 milyar doların bir kısmını (10 milyar doları
geçeceği kuvvetle ihtimal) büyük teşviklerle esnafa verirdik. Bunu
uzun vadelere bölerek piyasaların canlanmasını sağlardık. Bankalara da faizleri binde birin en altına düşürerek sıcak paranın sıkıntısız döner seremayeye dönüşmesini sağlardık.

MADDE 2– Emekli, dul ve yetimler için İntibak Yasası’nı çıkartır, adam gibi yaşamalarını sağlardık. Ayrıca sosyal imkanlar dahilinde yatırımı değil, hayatlarının garanti altında olduğunu hissettirerek gezmelerini düşündürürdük.

MADDE 3– Alt yapıları halleder, yağmur sularının bir merkezde
toplanarak sağlıklı bir şekilde tahliyesini sağlar yeni selzedeler
yaratmazdık.

MADDE 4– Sağlık konusunda bekleyen binlerce hastanın derdine deva olabilecek yapılaşmaları bir an önce başlatıp SSK ve Bağkur arasındaki sorunları ivedilikle önce bitirirdik.

MADDE 5– Ordunun modernleşmesindeki gereksinimleri yatırım amaçlı fabrikalarla istihdama dönüştürüp ekonomiye katkı sağlardık.

MADDE 6– Yollardaki ve duraklardaki paralı parkların hepsini kaldırır, insanlara bir derin nefes aldırırdık.

MADDE 7– Elektrik, su ve telefonlardaki fiyatlarda indirim yapar
(Faturalarda Nefes Alma) kampanyasını başlatırdık.

MADDE 8– 2023’e kadar yatırıma değil, yıllarca uzun sürebilecek
yatırımlara önayak olurduk.

MADDE 9– Geliri olmayanlara uzun vadelerle ekonomisini sıkmayacak bir biçimde araba ihtiyaçlarını giderirdik. Çılgın projeye uyacak şekilde herkese de birer ev verirdik.

MADDE 10– Yaşlılar için yollara yürüyen bantlar yapıp spor yapmalarını sağlayarak zinde bir toplum yaratmaya yönelik çalışmalar yapardık.

YURTDIŞINA GELİNCE FARKLI DAVRANIRDIK...

MADDE 1– Yurt dışına çıkışlarda vatandaşlarımızın istekleri
doğrultusunda turizm gezi hizmetini verirdik.

MADDE 2– TADF’a, ATAA’ya ve diğerlerine de devlet üstü imaj yaratarak dış ilişkilerde önemli rollerde olmalarını sağlardık.

MADDE 3– Bütün Türk dernekleri kuruluşlarına devletin örtülü
ödeneğinden yardımda bulunarak rahat çalışmalarını sağlardık.

MADE 4– Görsel ve yazılı basının Türk imajını daha da
yaygınlaştırmaları için bu çalışma gruplarıyla birlikte kültürümüzü
tanıtmalarına vesile olurduk.

MADDE 5– Habercilik ağlarındaki sıkıntıları büyük oranda gidermeye, ayakta durabilmeleri ve lobileşmeleri adına ilan desteğiyle ayakta durmalarını sağlar, adeta büyükelçilerin birer kolları gibi çalışmalarına izin verirdik. Ayrıca elektronik haberleşmelerde sitelerin ajans üyeliklerine olan maddi giderlerini sıfıra indirerek çeşitli kolaylıklar sunardık.

MADDE 6– Unutulmuşların unutulmamalarını göstermek için çeşitli
hizmetlerde çalışmalarını sağlardık.

MADDE 7– Kadınların ezilmelerini ve güçsüz kalmalarını engllemek için onları devletin memuru sayar, organizatör temsilci olarak görevlere getirirdik.

MADDE 8– Derneklerdeki kutuplaşmaları bitirir, adayların seçimleri sonunda diğer ikinci adayı başkanın özel temsilcisi yapardık.

MADDE 9– Bakanlardan ayların düzenli tarihlerinde yurt dışındaki
gelişmeleri incelemesi için görevlendirir, başarılı olanları devletin
memuru ilan edip derneklerin üst kademelerinde görevlere atanmalarını sağlardık.

MADDE 10– Ermenistan’daki bütün fabrikaları almaya çalışırdık. O
fabrikalarla Ermeni halkını büyüler, onlara rahatlık kazandırır,
ekonomik göstergelerindeki canlılıkla düşmanlığı dostluğa çevirmenin ötesinde... Avrupa Birliği’ni Kıbrıs markajıyla köşeye sıkıştırıp Türk imajını aşılamaya çalışırdık.

Bunlar neden olmasın diyebiliriz. Çünkü, Kanalistanbul için ayrılan
bütçe, inanın çok büyük boyutlarda. Düşünün, 2023 yılına kadar olan zaman diliminde yapılacak çalışmalar (şimdilik) 10 milyar doların üzerinde diye düşünülüyor.

Ya iki katına çıkarsa... Bu kadar ağır bir yatırımın altından nasıl kalkacağız?

O zaman ya IMF heyetini tekrar Türkiye’ye davet edeceğiz... Ya aradaki açığı kapatmak için faturalara zam yapacağız... Ya da Hazine’den bu iş için para ayıracağız... Ama eger IMF davet edilmezse... Faturalar bu konuda yeni zam görmezse... Hazine devreye sokulmazsa... Gemiler Kanalistanbul’dan geçmeyi kabul ederse... Kanalistanbul’un çevresindeki yeni yapılaşmalardan aşırı kâr düşüncesi düşünülmeden imar edilirse... İşte o zaman proje yürür. Yok eğer bu gerçekleşmezse, Amerikaliturk.com’un önerilerine yönelin deriz.

Eğer “Amerikaliturk.com’un maddeleri”ne her ne kadar “Hayal” ürünüdür denirse... Kanalistanbul’un sonucunu 2023 yılının sonuna kadar beklemek de “Hayal”lerimizi zorluyor olacaktır.

Bakalım, bekleyip göreceğiz.

Ökkeş Ağaoğlu - Amerikali Turk
okkesa@gmail.com