Amerikali Turk

Yazarlar

TADF Başkanı Gücünü Sonuna Kadar Kullanıyor Peki Türkiye Ne Yapıyor?

(1 votes, average 1 from 5)
September 26, 2012 9:13 AM

TÜRKİYE dünya milletleri arasında yine zor dönemece girmiş durumda. Siyasi durumu öylesine zor şartlar altında ki, bölgesindeki gelişmelere ve genişlemelere karşı tutarlı bir politikanın ürününü gösterememe durumuna sahip.

Herhangi bir olumsuz gelişmeden doğabilecek duruma karşı yurt dışında kendini vatanına ve milletine adamış kesimler de bu olumsuz gelişmelerden oldukça rahatsız olmakta. Ama ne var ki Türkiye’nin hariciye konusunda bir türlü başarıyı yakalayamaması, Amerika’da bulunan TADF’ı ve onun Başkanı Çınar’ı oldukça düşündürüyor.
Nasıl düşündürmesin ki...

Türkiye’nin “başarılıyım” derken, sürekli yanlış adım atmasına şahit olanlarımız bakın, Türkiye’nin hangi olumsuzluklarını düşünüyor:

1– Sözde Ermeni meselesinde hiçbir hareket yapılmıyor. Adeta unutulmuş gibi öylece duruyor.

2– Kuzey Irak konusunda elimiz - kolumuz bağlı durmaktayız.

3– PKK terör örgütünün işini bitirme planımız bir türlü harekete geçmiyor.

4– Barzani’nin ve Talabani’nin sinsi ikili olduklarını ve Türkiye’yi her seferinde kullandıklarının delillerini açığa vuramıyoruz.

5– İran ile olan siyasi anlaşmazlığımızın temelinde yer alan füze rampası konusunda sağlıklı bir politikanın temelini oluşturamıyoruz.

6– Amerika’dan istediğimiz insansız casus uçaklarını bir türlü yurda getirtemiyoruz.

7– Türkiye’nin sınırını gözetlemesinde aldığı Amerikan istihbaratının daha uzun zaman dilimine çıkarılmasını başaramıyoruz.

8– Suriye konusunda bir türlü sağlıklı bir caydırıcı stratejiyi harekete geçirtemiyoruz.

9– Çin ile olan ekonomik işbirliği çerçevesinde Suriye anlaşmazlığımıza katkı sağlayabilecek destek politikamızın olmayışının açığını kuvvetle hissediyoruz.

10– Fransa’nın yeni bir kriz yaratmak için şu anda hazırlık içinde olduğunu düşünerek karşı atağa geçemiyoruz.

11– NATO, adeta savunmasız kalmış gibi bir dümene girerek Türkiye’ye karşı aldatıcı demeçler vererek kaçamak davranıyor olmasına sert mesajlar veremiyoruz...

12– Birleşmiş Milletler’de Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun adeta yalnız kalmasını gündemde tutamıyoruz...

14– Hemen hemen her ülkeye sert demeçler vererek adeta politik kavgaya girilmesini engelleyemiyoruz...

İşte tüm bunlar Türk insanını düşündürdüğü kadar, TADF Başkanı Ali Çınar’ı da düşündürüyor. Ayrıca çok derin şekilde düşündürmüş olacak ki, hemen hemen her gün bir etkinlik yaparak ve çeşitli protesto yazılarında bulunarak Türkiye’nin gururunu kurtarmaya çalışmaktadır.

Örneğin, TADF’ın mail yoluyla, sosyal paylaşım siteleriyle ve yazılı ve görsel basınla yaptığı ciddi çalışmalardan bir örnek verecek olursak eğer, konunun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serebiliriz pekala.

İşte size TADF’ın uyarı maili:


TÜRK AMERİKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU RESMİ DUYURUSU: Amerikan Ermeni Assemblesi yıllık toplantısında, Hyatt CEO'su, Mark S. Hoplamazian,Türkiye aleyhine konuşacağı öğrenilmiştir. Bu anlamda, Hyatt Oteller zincirinin Yönetim Kurulu Başkanına ortak bir  mektup hazırlayarak, tepkimizi ortaya koyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan’daki Hyatt Otelleri temsilcileri ile de bu konu üzerinde bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Ayrıca,  aşağıda verdiğimiz linkten sizlerin ve üyelerinizin acilen tepkisini koymasını rica ediyoruz. 

http://capwiz.com/paxturcica/issues/alert/?alertid=61884021

29 Ekim Cumhuriyet Kutlama hazırlıklarını  gözönünde tutarak, birçok derneğimiz otellerde balo ve resepsiyon yapacaktır. Otel seçiminde Hyatt Oteller Grubunu seçmemenizi tavsiye ediyor, saygılarımızi sunuyoruz.

- Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu -

“Halkımızın Sesi ve Yüreği” 821 UN Plaza, 2ci Kat New York NY 10017 - Tel: 212-682-7688 - Faks: 646-290-6171 www.tadf.org


Bu neyi gösteriyor?Elbette ki yurt dışında kurulmuş olan derneklerimizin, Türkiye’yi temsil etmesi açısından ele aldığı bu ciddi meseleyi es geçmediğini gösteriyor. Bu gururu ayrıca yaşayan TADF Başkanı Çınar, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere karşı her konuda öne çıkarak diplomasi atağına geçmesi de güzel çalışmalarından bir tanesini oluyor.Bunun gibi birçok faaliyetlere imza atan Sayın Çınar, elbette Türkiye’nin içinde bulunduğu meselelere olağanüstü kafa yoruyordur. Bu kesin. Ancak, haksızlıklara karşı yurt dışında böylesi büyük çabalarla mücadele eden kuruluşlara... Türkiye’yi temsil edenlere... Acaba Türkiye hiç yardımcı oluyor mu?


Acaba, siyasi destekle kurumun meselelerini ve karşılaştığı çıkmazlara karşı yardım elini uzatıyor mu?

Acaba, Amerika’daki “Türk gençliğine karşı nasıl ulaşırım”ı ön plana çıkararak TADF gibi kuruluşlara yardım ediyor mu?

Amerika’da bulunan Amerikan konsolosluklarının da, Türk Amerikan derneklerinin karşılaştıkları herhangi bir çıkmazlarında onlara Türkiye olarak siyasi ve manevi destekleri yeterli oluyor mu?

Yeterli oluyorsa bir şey diyemeyiz. Ama eğer yetersiz oluyorsa... Bu, Amerika’daki Türk derneklerimizin yalnız kaldığını gösterir. Ve çok da acıdır.

Eksik olan yönleri dolduramadığını gördüğümüz Türkiye’nin, bugün içine düşdüğü bataktan kurtulmanın yolları yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da düşünülmelidir. Yani, Türkiye’yi temsil eden TADF gibi değerli kuruluşlarımızın varlıklarını ve etkinliklerini kabul ederek onlara olağanüstü şartlarda, olağanüstü yardım ederek, siyasi çıkmazlarının önünü açması gibi...

TÜRKİYE AMERİKA’DAKİ KURULUŞLARIMIZA NASIL YARDIM EDİYOR?...

TADF, sözde Ermeni meselesi için Amerika’da bayrak açarken... Böylesine büyük bir mücadele içine girerek siyasette ve diplomaside büyük kavgalarını yaparken... Acaba Türk hükümeti bu konuda TADF’a yardımcı oluyor mu?

Hangi doneleri... Hangi siyasi çizgide bulunduklarını... Ellerindeki Osmanlı arşivinin sözde Ermeni meselesini nasıl çürütmesi gerektiği bilgilerini TADF’a sunuyor mu?..
TADF temsilcilerini, Ermenistan’a göndererek bir nabız yoklaması yapmalarına yardımcı oluyor mu?..

Ermeni diasporasının ticari yönden bilinmeyenlerini... Hangi kuruluşlarla dünyaya yayıldıklarını... Amerika üzerinden Türkiye’ye yapacakları saldırı planlarının detaylarını (Eğer Ankara’nın elinde var ise) bunu TADF’a sunuyor mu?..

TADF Başkanı’nı ve üyelerini Ankara’ya davet ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, Amerika’nın bilinmeyenlerini milletvekillerine hitap olanağı sunarak ciddi bir programı başlatabiliyor mu?..

Maddi ve manevi desteğinin tam olduğuna emin mi?..

Bütün bu sorular, Türkiye’nin dış politikasının güzel işlemesi yönünden çok önemlidir. Eğer bu konuda dış politikada çıkmaza girilen konularda sadece o ülkenin kurumlarıyla... Sivil toplum örgütleriyle... Basınıyla... Televizyonuyla... sanayi kulüpleriyle dirsek temasına geçilerek aşılması düşünülüyorsa... Bunda çok büyük bir yanılgı içinde olunduğunu söylemek yerinde olur.

Onun içindir ki, TADF Başkanı Ali Çınar’ın, sözde Ermeni meselesi konusunda ve diğer etkinliklerde konuya çok ciddi yaklaşarak ele aldığını Türk yetkililer bilmelidir. Çınar’ın bu konularda yaptığı mücadelelerde onu yalnız bırakmamak, Dışişleri’nin ayrı bir görev alanı olmalıdır.

Bunları niçin yazıyoruz?..

Son günlerde Türkiye üzerinde oynanan oyunlar öylesine çirkinleşti ki... Ne Suriye meselesi... Ne Rusya... Ne Çin... Ne İran... Ne Irak ve onun kuzeyindekiler... Ne İslam hareketleri... Bunların hepsi dış kapının mandalıdır yabancı güçler için... Onlar için önemli olan (varsa da - yoksa da) Türkiye’nin parçalanmasıdır. Dağılmasıdır. Anadolu’yu ortadan bölerek kürdistan ayağını Türkiye’ye sokmaksıdır...

Sayın Çınar bunların hepsinin farkında ve medyada... Sosyal paylaşım ağlarında... Sitelerinde... Sürekli Türkiye üzerinde oynanan oyunların dikkate alınması için uyarılar yapıyor. Her insana ulaşabilmek için olağanüstü çaba harcıyor. Bazı kurumların, kuruluşların ve şahısların, uluslararası ilişkilerdeki eylemine bakarak, karşı eyleme hazırlanıyor. Bunlar dört 4’lük çalışmayı gerektirir. Çınar’da da bu çalışma var elbette.

Yola çıktığı bu hizmet dalında, TADF Başkanı’na bol şans ve büyük başarılar diliyoruz. Böylesi değerli çalışmalar yapan şahısların Türkiye’e ihtiyacı var. 

Evet ama Türkiye ne yapıyor?..

Umarız böylesi değerli kuruluşların başkanları, verdikleri büyük çabalardan dolayı yalnız bırakılmaz.