Amerikali Turk

Yazarlar

Sacide Bolcan

Neden 24 Nisan?

April 24, 2013 4:23 PM

1970’lerden sonra ABD politikalarında Yahudi ve Rum Lobisinden sonra etkin bir de Ermeni Lobisi görülmeye başlar. Bu yüzden Ermeni politikalarını;   -1965-1985 arası, -1985-Günümüz, aralığı olarak ayırmak gerekir. 1965 yılı Ermeniler için yeni bir propaganda başlatılmasına sebep olmuş, bu da “terör”le dile getirildiği için önem kazanmıştır. Bu tarih, sözde soykırımın 50. Yılına…

“Sözde Soykırım” iddiaları ve Gerçekler

April 20, 2013 6:07 PM

I.Dünya Savaşı başladığında konumunu belirleyen ve savaşa girmeyeceğini ilan eden Osmanlı’ya rağmen koşullar izin vermemiş ve Ağustos 1914’te devlet kendisini, savaşın tam ortasında bulmuştur.   Enver Paşa’nın Alman saflarını destekler politikası ve özü Alman gemileri ile Rus limanlarını bombalatması sonucu öncelikli cephe, Rusya-Osmanlı olarak Kafkasya’da açılmış oldu.   Daha önce sözünü…

Ermeniler Dünya Sahnesine çıkarılıyor

April 11, 2013 11:37 AM

Önceki yazımda Ermenilerin kimliğinden yola çıkarak ilk ilişkilerimizin devamında ve Osmanlı Devleti himayesindeki konumlarından söz etmiştim.   Patrikhanelerini kurup ticaret yapan ve özgürce kültürlerini yaşayan Ermeniler üzerinde zamanla dış etkiler görülmeye başlandı. Bunlar, bilinçle politikalar yürüten devletler tarafından planlı bir şekilde uygulanmaya başlandığında da hem Türk-Ermeni…

Ermeniler Kimdir?

March 27, 2013 9:53 PM

Yukarıdaki soruya açıklık getirmeden önce neden böyle bir konu seçtiğimi anlatmak isterim.   Biz, toplum olarak Türkler, her yıl 24 Nisan yaklaştığında; acaba bu yıl ne olacak, Ermeni diasporası hangi politikaları ve iddiaları üretecek, ABD Başkanı soruna nasıl yaklaşacak, hangi kelimelerle düşüncesini ifade edecek ve bazı tehlikeli terimleri kullanacak mı kullanmayacak mı gibi endişeler taşır, stres yaşarız.…

Çanakkale Geçilmez

March 16, 2013 10:40 AM

    Bu başlığın altında yazacaklarımın sadece Türk Tarihi için değil, 20.Yüzyıl Dünya Tarihi için de belirleyici bir sonuç olduğunu söylemeliyim.   20.Yüzyıl, dünyada değişen koşulların getirdiği politikalarla “İlk”lerin yaşandığı yüzyıl olarak tarihe geçmiştir. İlk kez iki Dünya  Savaşı’nın yaşanmış olması ve üç büyük İmparatorluğun…

Kadın Olmak

March 08, 2013 1:46 PM

Tüm toplumlarda kadın, yeri tartışılır bir varlık olmuştur.Bir başka deyişle bir toplumun kadınına tanıdığı konuma bakıldığında o toplumun gelişmişlik seviyesini tartmak mümkündür.Tarihsel süreçte zaman zaman anaerkil bir yapı ile kadın işleyişe egemen bir konum kazanmışsa da en gelişmiş toplumlarda bile bu bir lütuf gibi algılanabilmiştir.   Erkek ve kadının fiziksel özelliklerinden yola çıkarak yapılan değerlendirmeler…

Atatürk Musul’u geri alabilir miydi?

March 01, 2013 9:12 AM

Osmanlı Devleti’nin süreklilik arzeden genişleme politikası,16.Yüzyıldan itibaren en geniş boyutlara ulaşmıştı. Öyle ki, üç kıtada süren hükümranlık güçlü padişahlar işbaşında olduğu zaman devlet için çok önemli bir prestij oluştursa da, uzak oluşları sebebi ile zaman zaman yönetimde sorunlar yaratmıştır. Osmanlı Devleti çok uluslu bir kimlikle “İmparatorluk” özelliğini…

"Samsun`a Çıkış"

February 19, 2013 2:29 PM

Vatansever bir subay ve meçhule giden bir vapur…   Türk Kurtuluş Hareketi’nde Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının her açıdan inkâr edilemez bir konumu vardır. Bazı tarihçiler Milli Mücadeleyi 19 Mayıs 1919’da bu çıkışla başlatırken, kimileri de 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından kanla işgali sırasında Hasan Tahsin adlı bir sivilin attığı ilk kurşunu başlangıç…

Gurbetteki Osmanlı Heykeli… “Özgürlük Heykeli”

February 11, 2013 12:37 PM

Altı yüzyılı aşkın üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti, en geniş topraklara ulaştığı yıllardan itibaren elbette dünya için de çok önemli bir tehlike arzediyordu. Genişleyen topraklarda sürekli gelişen ticaret, en önemli ticaret yollarının Osmanlı’nın elinde oluşu ve tüm bunlara paralel olarak İslamiyetin önemli bir ivme kazanması, zaman içinde devletleri bir “taraf” olmaya…

Bir ülkenin sahibi olmak ya da olmamak

February 01, 2013 2:19 PM

Bir ülkenin sahibi olmak ya da olmamak   Eski dönemlerde ve özellikle monarşik yönetimlerde başta bulunan yönetici kimliğin aynı zamanda ülkenin de sahibi olduğu varsayılırdı.Tebâ mantığı ile insanlar o topraklarda bir lütûfmuş gibi yaşarlardı. Hurafeler yüzünden insanların düşüncelerinin üzerine örtülen örtünün aralanması, giderek güçlenen toplumsal bilinç, monarşileri…